Hōkū‘ula

‘O Hōkū‘ula ka hōkū hele ‘ehā mai ka ma ke kahua o nā hōkū.

‘O Hōkū‘ula.