Hōkū hele

He mea ʻano lani ka hōkū hele. E ka wehewehe ʻana, pōʻai nā hōkū hele e puni i ka hōkū.

He hōkū hele ʻo HD 209458 b.