Open main menu

Wikipedia β

Pehea ka manaʻo o ke kaiapuni? Nalowale ʻia iāʻu. Kana'ole ʻia O puke waihona hua ʻōlelo na Kawena Pūkuʻi. <Pōmākole>