‘O ka ka hōkū ma waena o ke kahua o nā hōkū.

Ka lā.