Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

He polymath ʻĪkālia ʻo Leonardo da Vinci. He kanaka ʻepekema, kanaka makemakika, ʻenekinia, kanaka. He hakuhia, kanaka ʻanakomia, kaha kiʻi, mea kālai kiʻi, kaha kiʻi hale, kanaka — kālailau nahele, mea puolo, a mea kākau ʻo ia.