Leonardo da Vinci

He polymath ʻĪkālia ʻo Leonardo da Vinci. He kanaka ʻepekema, kanaka makemakika, ʻenekinia, kanaka. He hakuhia, kanaka ʻanakomia, kaha kiʻi, mea kālai kiʻi, kaha kiʻi hale, kanaka — kālailau nahele, mea puolo, a mea kākau ʻo ia.

Leonardo da Vinci