Hōkūloa

‘O Hōkūloa (Hōkūao, Hōkūaliʻi) ka hōkū hele ‘elua mai ka ma ke kahua o nā hōkū.

‘O Hōkūloa.