‘O Makulu ka hōkū hele ‘eono mai ka ma ke kahua o nā hōkū. He mau komo lau kā Makulu.

‘O Makulu.