‘O Nepekune ka hōkū hele ‘ewalu mai ka ma ke kahua o nā hōkū.

‘O Nepekune.